9. apr. 2016 Janek Šafranovski

SÕJAMÄNGUD IHASALU JA KABERNEEME VAHEL

Ihasalu ja Kaberneeme külade vahel on metsatee ääres näha raudbetoonist punkreid, mis ei ole ehitatud sõja- vaid hoopis rahuaegseks kõmmutamiseks. Kolm nendest on pihuks ja põrmuks lastud ja üks täiesti kasutuskõlbulik. Kelle poolt ja miks need ehitati?

Kahe maailmasõja vahel asus siin suur Eesti Kaitsejõudude polügooni õppeväli. Polügooni staap asus Jägala mõisas ja laskevälja oma Valkla mõisas. Suurele alale Ihasalu, Kaberneeme, Ruu ja Jõesuu külade vahel rajati teid, vaatlusposte ja laskepesi. Kolmekümnendatel aastatel likvideeriti laienemise käigus Punakivi kaluriküla. Tulistati kahuritega, käsirelvadega ja pommitati isegi lennukitega. Mööda pikki sirgeid teelõike veeti traktorite taga pikkade trossidega tankide makette, mida siis kahuritega liikumise pealt püüti tabada (oli ikka traktoristidel töö…).punker terve-2768

Eesti kaitseväel oli kava kindlustada idapiir tugevate kaitseliinidega, millest raudbetoonpunkrid moodustasid olulise osa. Piirikindlustuste tööd kirdepiiril juhtis kapten Nikolai Trankmann, kellel oli juba selleks ajaks märkimisväärselt huvitav sõjaline karjäär – ta oli Vabadussõjas väejooksu eest sunnitööle mõistetud, siis armu antud ja hiljem kangelasteo sooritanud ning selle eest autasustatud. Hiljem, rahuaegse sõjaväeteenistuse ajal, karistati teda korduvalt erinevate pisemate väärtegude eest. Igal juhul meeldis talle rahu ajal raha peale kaarte mängida, milles ta polnud väga edukas ja seetõttu tekkisid suured võlad. „Usaldusväärse“ isikuna oli talle usaldatud ülisalajased plaanid ja rahalise olukorra lahendamiseks hakkas ta neid venelastele maha müüma. See tuli 1938. aastal siiski välja ja Trankmann pisteti taas vangi, kust ta peale juunipööret pääses ja Punaarmees karjääri jätkas.

punker 1-131255614Kaitseehitiste katsetamine

Igal juhul 1938. aastal tuli kaitseväel hakata jooniste müügi tõttu kindlustustööde jaoks uusi plaane tegema. Hakati välja arendama ka uut tüüpi betoonist blindaaže, milliseid kavatseti idapiirile rajada tervelt 750 tükki. Nende ehitamist ja töökindlust katsetati Kaitseväe Jägala polügoonil, Kaberneeme lahe ääres. Neljast blindaažist kaks on täiesti puruks lastud, üks poolenisti alles ja leidub ka selline, mida ei olegi tulistatud. Kaitseehitiste kvaliteeti saab koha peal hinnata.

punker katki1-131443433

Kivitee

Blindaazide juures võib märgata püsti asetatud paekividest ehitatud teed. See on tänaseni ainus nähtav lõik omal ajal ümber polügooni mitmekümne kilomeetri pikkuses rajatud kiviteest. Sarnast ehitusviisi on kasutatud veel Esimese Vabariigi aegsete Männiku sõjaväeladude juures – ilmselt oli tegemist tolleaegsete sõjaväeinseneride juurutatud tehnoloogiaga. Kohalikud elanikud mäletavad, et tee ei kannatanud sõitmist ja sõideti peamiselt tee kõrval.punker tee-132630732

jutte samal teemal:

http://arhiiv.err.ee/vaata/armeepaeva-kinoklubi/similar-21525

http://ekspress.delfi.ee/kuum/pokker-riigi-peale?id=68996195

http://rannavalveselts.weebly.com/uploads/3/0/0/7/30070285/op11.pdf